Basque Team Fundazioak bere kirolari eta teknikariei eskainitako zerbitzuekin jarraitzen du konfinamenduan online saioen bidez

Basque Team Fundazioak bere kirolari eta teknikariei eskainitako zerbitzuekin jarraitzen du konfinamenduan online saioen bidez

Lan-prestakuntzari, errendimenduari eta berdintasunari buruzko topaketak egingo dira datozen egunetan

Getxo, 2020ko apirilaren 20an. COVID-19 koronabirusaren pandemiak sortutako egoera berrira egokituz, Basque Team Fundazioak hainbat alderdi landuko dituzten online topaketak eskainiko ditu datozen bi asteetan. Hala, Basque Team-ek bere bekadunei eta euskal federazioekin batera gauzatutako bikaintasun-proiektuak osatzen dituzten kirolari eta teknikariei zerbitzuak eskaintzen jarraitzen du.

Lan-arloarekin lotutako prestakuntzak Ikaslan Bizkaia elkarteak emango ditu. Elkarte hori Basque Teamekin elkarlanean ari da iaztik, eta kualifikazio handiko irakasleak ditu, bai eta lan-merkatuaren beharretara egokitutako irakaskuntza modernoa eta kalitatezkoa ere. Eskolak emango dira lanbide-profila identifikatzeko eta curriculum vitaea egiteko, enplegu-bilaketan baliabideen kudeaketa hobetzeko, lan-elkarrizketa bati aurre egiteko modua hobetzeko edo norberaren konturako ekintzailetzari eta enpleguari buruzko ezagutzak handitzeko. Jarduera hauek ‘Laneratzea’ proiektuaren barruan kokatzen dira. Honen bitartez, Basque Team Fundazioak kirolariei lagundu nahi die goi-mailako kirola utzi ondoren, lan-merkatuan sartzeko.

Topaketa digitalen bigarren blokea errendimenduari buruzko saioek osatuko dute. Alde batetik, gorputz-mailako errendimenduarekin lotutako topaketak egingo dira, Fadurako Hobekuntza Teknikorako Zentroko teknikariek eskainita, eta gai hauetan sakonduz: nekea entrenamenduan, pultsometroaren erabilera, indar-lana, erresistentzia-entrenamendua eta hilekoaren zikloak emakumeen kasuan errendimenduan duen eragina. Bestalde, Maria Elena Quevedo pedagogia doktoreak adimenarekin lotutako gaiak landuko ditu, mindfulness kontzeptuan sakonduz: errendimendu altuan duen eragina, onurak, lesioen prebentzioan duen eragina, emozio funtzionalen kudeaketa eta entrenatzaileei zuzendutako mindfulnessa.

Online topaketen blokea biribilduko da, kirolean berdintasunarekin lotutako alderdiak landuta. Saio hau ‘Zure taldekoak gara’ zerbitzuaren arduradunek eskainiko dute. Zerbitzu hori Eusko Jaurlaritzako Kirol eta Jarduera Fisikoko Sailak eta Basque Team Fundazioak jarri zuten abian, kirolean gertatzen diren sexu-abusu eta jazarpenaren eta sexuan oinarritutako jazarpenaren aurrean arreta emateko. Zerbitzua aurkezteaz gain, dinamika labur baten bidez, EAEn berdintasuna bultzatzeko eta indarkeria matxista desagerrarazteko moduari buruz hausnartzera gonbidatuko dituzte parte-hartzaileak.

La Fundación Basque Team continúa ofreciendo servicios en exclusiva a sus deportistas y técnicos durante el confinamiento, mediante sesiones online

Se llevarán a cabo encuentros sobre formación laboral, rendimiento e igualdad

Getxo, 20 de abril de 2020. Adaptándose al nuevo escenario generado por la pandemia del coronavirus COVID-19, la Fundación Basque Team ofertará durante las próximas dos semanas encuentros online en los que se trabajarán diferentes aspectos. Basque Team continúa ofreciendo así servicios en exclusiva a los y las deportistas y técnicos becados y becadas y a los y las deportistas que componen los proyectos de excelencia puestos en marcha junto a las federaciones vascas.

Las formaciones relacionadas con el ámbito laboral serán impartidas por Ikaslan Bizkaia, asociación que colabora con Basque Team desde el año pasado y que cuenta con profesorado de alta cualificación y con una enseñanza moderna y de calidad ajustada a las necesidades del mercado laboral. Se impartirán clases para identificar el perfil profesional y elaborar el currículum vitae, para mejorar la gestión de los recursos en la búsqueda de empleo, para mejorar la forma de afrontar una entrevista de trabajo o para saber más sobre el emprendizaje y el empleo por cuenta propia. Estas actividades están enmarcadas dentro del proyecto ‘Laneratzea’ mediante el cual la Fundación Basque Team quiere ayudar a sus atletas en la incorporación al mercado laboral una vez acabada su etapa en el deporte de alto nivel.

El segundo bloque de encuentros digitales lo compondrán las sesiones dedicadas al rendimiento. Por un lado se llevarán a cabo encuentros relacionados con el rendimiento a nivel corporal, impartidos por los técnicos y técnicas del Centro de Perfeccionamiento Técnico de Fadura, en los que se ahondará en temas como el cansancio en el entrenamiento, el uso del pulsómetro, el trabajo de fuerza, el entrenamiento de resistencia y la incidencia del ciclo menstrual en el rendimiento en el caso de las mujeres. Por otro lado, la doctora en pedagogía María Elena Quevedo tratará los temas relacionados con la mente, trabajando el concepto de mindfulness: su influencia en el alto rendimiento, sus beneficios, su incidencia en la prevención de lesiones, la gestión de las emociones funcionales y el mindfulness dirigido a entrenadores.

Se redondeará el bloque de encuentros online con el dirigido a trabajar aspectos relacionados con la igualdad en el deporte. Esta sesión correrá a cargo de las responsables del servicio ‘Zure Taldekoak Gara’, servicio de atención ante el abuso y el acoso sexual y acoso por razón de sexo en el deporte, puesto en marcha por el departamento de Deporte y Actividad Física del Gobierno Vasco y la Fundación Basque Team. Además de presentarse el servicio, a través de una breve dinámica se invitará a reflexionar sobre cómo impulsar la igualdad y erradicar la violencia machista en el deporte en la CAE.

Fuente: Basque Team

By | 2020-04-20T20:13:42+00:00 20/04/2020 |Principal Euskadi|Comentarios desactivados en Basque Team Fundazioak bere kirolari eta teknikariei eskainitako zerbitzuekin jarraitzen du konfinamenduan online saioen bidez